free responsive site templates

 

 
3-4 perces kisfilmek
6-8 perces kisfilmek
15-20 perces nagyfilmek
30-60 perces dokumentációs videók
2-3 órás dokumentációs videók
Részletes infók: kapcsolat

 


Adatkezelés
Szolgáltató neve: Puszta Zoltán
Adószám: 75941631-1-26
Weboldal címe: https://www.pusztazoltan.hu


A kezelt személyes adatok köre, jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:Kapcsolatfelvétel, szolgáltatás teljesítése – hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont)Hozzájárulását a megrendelő visszavonhatja üzenet formájában, amelyet a fent megadott e-mail címre vár a szolgáltató. Ebben az esetben haladéktalanul törölni fogja a szolgáltató a hozzá kapcsolt személyes adatokat, kivéve, ha más célból is kezeli azt. Például a nevet törölheti a levelezőrendszerből, de a számlák között megmarad, mert jogi kötelezettsége a számviteli bizonylatok megőrzése.Felhasznált adatok:
Természetes személy neve és személyi azonosító adatai (anyja neve, születési hely és idő, lakcím, igazolványszám), bankszámlaszám, szerződés tárgyától függően egyéb azonosító adatok (telefonszám, e-mailcím); egyéni vállalkozó neve, lakcíme, nyilvántartási száma, adószáma, jogi személy partnerek kapcsolattartójának neve, elérhetősége, jogi személy képviselője.
Időtartama: 5 év.Képmás mint adat: A szolgáltató a képi adatokat személyes adatként kezeli. A szerződésben korábban részletezett információknak megfelelően őrzi és használja fel azt.
Megőrzés: a szolgáltató a képi adatokat kettős backup rendszerben tárolja, és őrzi meg a Megbízó és Megbízott között kötött szerződésben foglaltak szerint.A megrendelő a hozzájárulását visszavonhatja üzenet formájában, amit a szolgáltató email címére kell elküldenie. Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, vagy törlésig.Az adatkezelés teljes időtartama alatt a megrendelő a következő jogosultságokkal élhet:Hozzáférés a személyes adatokhoz: Jogosult a megrendelő visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e és ha igen, a szolgáltatónak tájékoztatni kell, miért kezeli azokat, milyen adatokat kezel, kinek adja át, meddig tárolja, milyen egyéb jogokat biztosít a megbízottnak, hol tehet panaszt a megbízó, stb.Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog: kérés esetén a szolgáltatónak törölnie kell a megrendelő adatait. Ez alól kivételt képeznek azok az adatok, melyeket a szolgáltatónak  számviteli és jogi kötelezettségéből eredendően kell megtartania.Rendezvényen szereplő személyek vonatkozó adatkezelésA rendezvényen szereplő további személyekre is vonatkoznak a fenti irányelvek, szabályok.A megrendelő kötelessége, hogy a vendégeket a rendezvény megrendezése előtt tájékoztassa arról, hogy a rendezvényen kép és hangfelvétel készülhet róluk, és kötelessége tájékoztatni a vendégeket ezeknek a felhasználásáról.Amennyiben egy vendég nem szeretné, hogy felvétel készüljön róla, erről a megrendelőnek a szolgáltatót előre tájékoztatni kell.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: -
Nem folytat a szolgáltató olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.


Tárhelyszolgáltató:
Versanus Kft 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56. mail: info@versanus.eu cégjegyzékszám:01-09-738703 adószám:13504786-2-41


© 2020
 ( szerkesztés alatt )